Návod k použití

Postup a použití nivelačních pomůcek - leveling system LEVELLO ®

Tloušťka klipu určuje šířku mezery "spáry" mezi kachličkami, obkládačkami nebo dlažbou. Jednoduché zasunutí klipu pod obklad při pokládce, umožňuje dodržení šířky mezery mezi obkladačkami, kachličkami nebo dlažbou. Ideální je použít dva klipy na jednu kachličku, obkládačku nebo dlažbu, dle rozměru a velikosti pokládaného materiálu.

Tak jako tloušťka klipů určuje šířku spáry, tak výška klipu určuje jak hrubý materiál, tedy kachličky, obklad nebo dlažbu lze zarovnat. Klipy umožňují nivelizovat, tedy vyrovnávat pokládaný materiál od tloušťky 3mm až do tloušťky 12mm. LEVELLO ® je schopno zarovnat i případné nestejné tloušťky pokládaného materiálu.

Po přiložení další kachličky, obkladu nebo dlažby zasunete do klipu klín až pokud možno volnou rukou /jako na obrázku/. Vyrovnání je zjevné a pokračujete s pokládkou dlažby, obkladu o kachliček. Jakmile uložíte další řadu obkladu, rukou přitisknete klíny na maximum jak je to možné.

Po aplikaci klínů to vypadá /jako na obrázku/ při pokládce dlažby, obkladu nebo kachličkách, pokud jste to pokládali správně a postupně jste utahovali rukou, tedy zasouvali klíny do klipů ručně, je pokládaný materiál tedy dlažba, kachličky nebo obklad skoro v rovině na řadu dotažení LEVELLO ® kleštěmi.

Kleště LEVELLO ® použijeme přesně /jak je na obrázku/ dotáhneme klíny do klipů nejvíce jak je to možné, po každé uložené řadě. Dlažba, kachličky nebo obklad se po dotažení kleštěmi vyrovná a kachličky, obklad nebo dlažba je nivelizovaná, tedy zarovnaná, a pokládáme další řady kachliček, obkladu nebo dlažby.

Pokud jsme položili celou plochu kachliček, dlažby nebo obkladu a dotáhli jsme kleštěmi LEVELLO ® klíny do klipů, necháme to všechno zaschnout do druhého dne, což je normální a to bychom udělali i bez použití leveling systému LEVELLO ®, ale nedosáhli bychom tak rovný povrch pokládky jako s tímto jedinečným systémem.

Po vytvrzení a následném dokonalém přilnutí obkladového materiálu jako jsou kachličky, obklad nebo dlažba k podkladu přistoupíme k odstranění klipů, klínů z povrchu pokládané dlažby, kachliček nebo obkladu. gumovým kladivem udeříme po klipech tak /jako je na obrázku/, kdy dochází k jejich správnému ulomení a pokládka je hotová.

Po správném ulomení klipů a odstranění klínů, můžeme přistoupit ke spárování dlažby, obkladu nebo pokládaných kachliček. Klíny lze používat opakovaně, klipy je třeba k další pokládce zakoupit opakovaně, pokud chcete dosáhnout efektu "profesionální pokládky" nebo si chcete jen usnadnit práci a odvést "profi" výkon.